http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/cd/hypertext/HKAAD.htm >

Na Internetu naleznete řadu videí, která dokumentují výstavbu betonových plotů. Je zde patrné, jak je tento proces v principu jednoduchý, jde o sestavování dílů stavebnice bez nutnosti použít maltu, lepidla či tmely, a tak můžete nabývat dojmu, že to zvládnete sami levou zadní. V souvislosti s tím vám však doporučujeme zhlédnout i film „Anděl na horách“ s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli, a zaměřit se na pasáž, kdy se Gustav Anděl začíná učit lyžovat. Dokud jde o teorii, přistupuje k tomu zpočátku jako zdatný a zkušený lyžař, ale jakmile obuje lyže, situace se rapidně mění a brzy zjišťuje, že ve svých úvahách přestřelil, a že přece jen bude nutná jistá pokora a trpělivost.

betonový plot

Výkopové práce nejsou pro každého – přestřelit u úvahy stavět svépomocí betonový plot je velice snadné a začíná to u výkopových prací. Vykopat otvory pro čtyři sloupky v orné půdě, to není nic obtížného, a i když se jedná o jámy hluboké necelý metr, zvládnete to během víkendu sami (pokud jste zdraví a fyzicky zdatní). Ale stavět betonový plot podél celé parcely o výměře tisíc čtverečních metrů, což obnáší zhruba sedmdesát betonových sloupků, to už je něco jiného, a amatér si tu může pomyslně vylámat zuby. Ne vždy ale narazíte na ornou půdu, někde v zemi překáží kameny, zahrabané pletivo a stavební sutiny, kořeny stromů atd.

betonové oplocení

Montáž plotu – jakmile se podaří zabetonovat svislé sloupky do vykopaných otvorů, po vytvrdnutí betonu se přikročí k montáži samotného oplocení. To sestává z tenkých železobetonových panelů o rozměru 50 x 200 cm, a každý z nich váží přibližně mezi 70 a 100 kilogramy. Vtip je ale v tom, že každý panel musíte zdvihnout do výšky a opatrně zasunout mezi drážky ve sloupcích. Při výšce oplocení přes dva metry by to znamenalo obrovskou dřinu i pro zdatné silové sportovce, proto se tu využívá mechanizace, například kladkostroj sestavený na trojnožce z ocelových trubek, anebo mobilní jeřáb. Profesionálové, kteří zajišťují za rozumnou cenu montáž betonového plotu, mechanizací disponují, ovšem pro amatéra to představuje problém.